Organize and share the things you like.

Cười cái sự đời


Cách đây 3 năm cậu bấm LIKE một bức ảnh trên Facebook của tôi
Cách đây 3 năm cậu bấm LIKE một bức ảnh trên Facebook của tôi
Ngân sách thực tế vs Kỳ vọng của Khách hàng
Ngân sách thực tế vs Kỳ vọng của Khách hàng
Nếu khó khăn hãy lấy 1 thùng. Nếu bạn ổn, hãy lấy thêm vài thùng dùm tôi.
Nếu khó khăn hãy lấy 1 thùng. Nếu bạn ổn, hãy lấy thêm vài thùng dùm tôi.
Thông báo: HẾT TIỀN
Thông báo: HẾT TIỀN
Trước và sau khi lấy vợ
Trước và sau khi lấy vợ
Xe chở tiền
Xe chở tiền
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Rác cũng có người hót
Rác cũng có người hót
Khó
Khó
Cả nhà Đan ăn cơm con chó đem trái cây đến
Cả nhà Đan ăn cơm con chó đem trái cây đến
Khi bạn đến nhà kêu vợ làm mồi nhậu
Khi bạn đến nhà kêu vợ làm mồi nhậu
Crona cũng không thể chia lìa được hai ta ?
Crona cũng không thể chia lìa được hai ta ?
Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo
Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo
Lý do khủng long tuyệt chủng
Lý do khủng long tuyệt chủng
Bún bò giò heo
Bún bò giò heo
Trong cái khó ló cái khôn
Trong cái khó ló cái khôn
Corona chiên dầu
Corona chiên dầu
Canh Corona
Canh Corona
DISMECOVY
DISMECOVY
Không thể từ bỏ đam mê
Không thể từ bỏ đam mê
Mới có tiền mua xe
Mới có tiền mua xe
Quần có thể không nhưng khẩu trang nhất thiết phải có
Quần có thể không nhưng khẩu trang nhất thiết phải có
Chờ mẹ về
Chờ mẹ về
Con với cái thế này đây
Con với cái thế này đây
Bốc dầu hay bốc đất
Bốc dầu hay bốc đất
Quen biết gì mà kêu tao tiếp?
Quen biết gì mà kêu tao tiếp?
Làm sao?
Làm sao?
Con nào chết trước?
Con nào chết trước?
Kẻ lười học
Kẻ lười học
Bảo yêu mình, còn mang mình về quê tránh dịch.
Bảo yêu mình, còn mang mình về quê tránh dịch.

Top