Bánh bông lan

Trước khi hấp bánh: ui dời cứ đà này khéo Master Chef đến nơi ấy chứ mùi thơm hình xinh như này