Đêm nhạc Acoustic “Non cao mùa thu về” tại Đồng Văn tối thứ 7 (17/10) – Vivu