Durex mùi thịt chó

* Hương thịt chó Việt trì tự nhiên

Giúp mắm tôm thêm đậm đà, đượm vị.