Khai thật đi. Bao nhiêu người đã từng lấy củ khoai trong nồi cám lợn ra ăn như tui hem