Kinh nghiệm từ tiền nhân: Sau khi làm việc lớn, tạm khóa tài khoản Facebook