Năm nay khuôn làm bánh giáng sinh độc & lạ cả nhà nhỉ

Đây là tên lửa nhé