Ngô luộc kết hợp nướng

Ôi đây mới thật sự là nơi em thuộc về. Em toàn share bài bên yêu bếp để làm màu thôi chứ đây mới là tay nghề của em ạ :))) xin giới thiệu cả nhà món NGÔ HẮC ÁM :))) do bà ĐIÊN HẮC ÁM là em chế tạo ^^