Nguồn gốc của xăng – Bạn đã chọn đúng xăng cho xe máy ?

Không phải tất cả các loại xăng đều có thể sử dụng chung và cũng không phải xăng có chỉ số Octan cao hơn, đắt tiền hơn thì sẽ tốt hơn cho động cơ của xe.