Phụ nữ luôn thấy mình… béo. Đàn ông luôn tự tin mình… hoàn hảo.