Organize and share the things you like.

#dầu thô

Một thùng dầu thô cho bao nhiêu lít xăng?
Một thùng dầu thô cho bao nhiêu lít xăng?

Top