Trên tay muối chấm Hảo hảo – Tôm Chua Cay

Từ giờ không cần bóc gói mì ra chỉ để lấy gói bột canh