Trong 1 thùng dầu thô có những gì?

Dầu thô là một hỗn hợp của hiđrôcacbon lỏng tương đối dễ bay hơi ( hợp chất gồm chủ yếu là hiđrô và cacbon), mặc dù nó cũng chứa một ít nitơ, lưu huỳnh và oxy. Những nguyên tố này tạo thành một lượng lớn các cấu trúc phân tử phức tạp, một số trong đó không thể dễ dàng xác định. Hầu hết dầu thô chứa từ 82-87% cacbon và 12-15% hiđrô theo khối lượng.

Các thành phần hóa học của dầu mỏ được chia tách bằng phương pháp chưng cất phân đoạn. Các sản phẩm thu được từ việc lọc dầu gồm:

• Xăng ête• Xăng nhẹ• Xăng nặng• Dầu hỏa nhẹ• Dầu hỏa• Dầu điêzen• Dầu bôi trơn• Các thành phần khác: hắc ín, nhựa đường, các nhiên liệu khác

Muốn khai thác dầu, người ta khoan những lỗ khoan gọi là giếng dầu. Khi khoan trúng lớp dầu lỏng, dầu sẽ tự phun lên do áp suất cao của khí dầu mỏ. Khi lượng dầu giảm thì áp suất khí cũng giảm, người ta phải dùng bơm hút dầu lên hoặc bơm nước xuống để đẩy dầu lên.