Vì sao các nhà đầu tư không ưa điện thoại màn hình cong?