Vòng tay đá mã não đa sắc tự nhiên size 8ly – GemSilver

Vòng đá mã não đa sắc tự nhiên chính là một biến thể của thạch anh. Bằng cách hấp thụ năng lượng có hại, đá mã não có thể giúp bảo vệ chống lại những xung năng lượng, đem lại sự an toàn cho chủ sỡ hữu.