Xe chở tiền

Việt Nam mình dưới con mắt của người ngoại quốc ?‍♀️?‍♀️?‍♀️Có một ông bạn Tây lần đầu tiên sang Việt Nam đi chơi, nhìn thấy người vận chuyển toàn tiền USD theo cách như thế này mới ngạc nhiên hỏi ông bạn người Việt:- Bên nước tao chở từng này tiền phải đi xe bọc thép đấy mà còn phải có bảo vệ mà sao nước mày chở bằng xe gắn máy vậy, không sợ cướp à?Ông bạn người Việt trả lời:- Dân tao yêu nước lắm nên chỉ quen tiêu tiền Việt thôi, tiền USD chúng tao không xài mà chỉ mang đi đốt thôi.Ông bạn Tây nghe xong toát hết cả mồ hôi, miệng lẩm bẩm: “Việt Nam giàu thật” ???- nguồn : copy