Yên Minh – Đồng Văn – Hà Giang Acoustic Tour – Checkin Travel

Âm nhạc là ngôn ngữ chung cho toàn thể mọi người trên thế giới, là phương thức giao tiếp của tất cả các tâm hồn xa lạ” Lần đầu tiên Checkin Travel đưa âm nhạc Acoustic vào phục vụ riêng khách hàng đi tour. Chương trình đặc biệt được diễn ra vào đêm 17/10 …